นโยบาย

ความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy) ข้อกำหนดใช้งาน เว็บ Cosmacare Clinic หรือ https://www.cosmacareclinic.com นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ใช้กับเว็บไซต์ https://www.cosmacareclinic.com เท่านั้น และไม่ครอบคลุมข้อมูลที่รวบรวมจากเว็บไซต์บุคคลที่สามซึ่งเป็นเว็บลิงก์ของเว็บไซต์ Cosmacare Clinic นโยบายนี้ครอบคลุมข้อมูลที่รวบรวมร่วมกับการใช้เว็บไซต์ Cosmacare Clinic ไม่ได้รวมถึงเวชระเบียนของผู้ป่วย ( ซึ่งมีนโยบายความเป็นส่วนตัว และการรักษาความลับที่รัดกุมมากกว่า ) นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นส่วนหนึ่งของเว็บไซต์ Cosmacare Clinic และต้องอ่านร่วมกับข้อกำหนดการใช้งานของเว็บไซต์ Cosmacare Clinic หากท่านไม่เห็นด้วยกับข้อกำหนดการใช้งานทั้งหมด โปรดอย่าดำเนินการใด ๆ เพิ่มเติม วัตถุประสงค์ของคำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคล : เว็บไซต์ Cosmacare Clinic เคารพความเป็นส่วนตัวของผู้เยี่ยมชมเว็บ https://www.cosmacareclinic.com นี้ และเข้าใจว่าข้อมูลเกี่ยวกับคุณ สุขภาพของคุณ และการดูแลสุขภาพของคุณนั้นละเอียดอ่อน https://www.cosmacareclinic.com จะไม่ขายหรือให้เช่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เราขอแนะนำให้คุณอ่านคำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลทางอินเทอร์เน็ตนี้ก่อนที่จะใช้เว็บไซต์ Cosmacare Clinic หรือส่งข้อมูล การใช้เว็บไซต์ Cosmacare Clinic คุณรับทราบว่าคุณเข้าใจและยอมรับข้อกำหนดของคำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลทางอินเทอร์เน็ต นโยบายแนวทางที่เราปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ทั้งการเก็บรวบรวม การใช้ การเปิดเผย ตลอดจนการปกป้องและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้มาจากการใช้งานคุ๊กกี้ในประเภทต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ของเรา Cosmacare Clinic ในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ได้จัดทำนโยบายนี้ขึ้น ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับการให้บริการเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของเรา รวมทั้งการเข้ารับบริการของท่าน โดยในการใช้บริการดังกล่าวในแต่ละครั้ง ให้ถือว่าท่านได้อ่านและตกลงยอมรับนโยบายนี้ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ ความหมายของคุกกี้ คุกกี้เป็นไฟล์ข้อความ (Text file) ขนาดเล็กเพื่อจัดเก็บข้อมูล โดยจะบันทึกลงไปในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ หรือเครื่องมือสื่อสารที่เข้าใช้งานของท่านผ่านทางเว็บเบราว์เซอร์ที่ท่านเลือกใช้ในขณะที่ท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา การใช้ประโยชน์ของคุกกี้ เราใช้คุกกี้เพื่อเก็บข้อมูลการเข้าเยี่ยมเว็บไซต์ของท่าน โดยข้อมูลนี้จะทำให้เราสามารถจดจำลักษณะการใช้งานเว็บไซต์ของท่านได้ง่ายขึ้น และข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำไปเพื่อปรับปรุงเว็บไซต์ของเราให้เข้ากับความต้องการของท่านมากยิ่งขึ้น นอกจากนั้น เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน เราอาจจำเป็นต้องให้บุคคลที่สามดำเนินการดังกล่าวได้ ซึ่งอาจจะต้องใช้อินเตอร์เน็ตโปรโตคอลแอดเดรส (IP Address) และคุกกี้เพื่อวิเคราะห์ ตลอดจนเชื่อมโยงข้อมูล และประมวลผลตามวัตถุประสงค์ทางการตลาด ประเภทและการทำงานของคุกกี้ เราใช้คุกกี้4 ประเภทในเว็บไซต์ของเรา ซึ่งการใช้คุกกี้ดังกล่าวจะเป็นแบบไม่สามารถระบุตัวตนของท่านได้ (Anonymous) ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ 1. คุกกี้ประเภทจำเป็นถาวร (Functional Cookies): คุกกี้ประเภทนี้มีความจำเป็นอย่างยิ่งในเว็บไซต์ของเรา ซึ่งจะทำให้ท่านสามารถเข้าถึงข้อมูลและใช้งานในเว็บไซต์ของเราได้ทุกส่วน โดยคุกกี้ประเภทนี้จะถูกจัดเก็บ และลบออกหลังจากการเข้าใช้งานเว็บไซต์ของท่าน 2. คุกกี้ประเภทการวิเคราะห์และวัดผลการทำงาน (Analytics Cookies): คุกกี้ประเภทนี้จะช่วยให้เราสามารถวัดผลการทำงานของเรา โดยประมวลผลจำนวนหน้าของเว็บไซต์ที่ท่านเข้าเยี่ยมชม ตลอดจนจำนวนลักษณะเฉพาะของกลุ่มผู้เยี่ยมชมนั้น ๆ โดยข้อมูลดังกล่าวจะนำมาใช้ในการวิเคราะห์รูปแบบพฤติกรรมของผู้เยี่ยมชม (Customer Journey) และเราจะนำผลลัพธ์ดังกล่าวไปใช้ในการปรับปรุงเว็บไซต์ให้ตอบสนองความต้องการ และการใช้งานของผู้เยี่ยมชมมากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม ข้อมูลที่ได้และใช้ประมวลผลนั้นไม่มีการระบุชื่อ หรือบ่งบอกความเป็นตัวตนของท่านได้ อีกทั้งไม่มีการเก็บข้อมูลจำเพาะบุคคลเช่น ชื่อ อีเมล เป็นต้น แต่ทั้งนี้ จะใช้เป็นข้อมูลทางสถิติเท่านั้น 3. คุกกี้ประเภทการทำงาน (Performance Cookies) : คุกกี้ประเภทนี้จะใช้ในการจดจำคุณลักษณะต่างๆ ที่ท่านได้เลือกในขณะเข้าใช้งานเว็บไซต์ Cosmacare Clinic โดยข้อมูลที่ถูกบันทึกไว้เหล่านี้จะถูกนำกลับมาใช้อีกครั้งในคราวที่ท่านเข้าใช้งานเว็บไซต์ Cosmacare Clinic และสิ่งที่ท่านเคยได้เลือกใช้นั้นจะนำมาแสดงผลโดยที่ท่านไม่จำเป็นต้องทำการเลือกใหม่อีกครั้งเพื่อความสะดวกสบายในการใช้งานของท่าน อย่างไรก็ตาม ข้อมูลที่ได้และใช้ประมวลผลนั้นจะไม่มีการระบุชื่อ หรือบ่งบอกความเป็นตัวตนของท่านได้ อีกทั้งไม่มีการเก็บข้อมูลจำเพาะบุคคล เช่น ชื่อ อีเมล เป็นต้น แต่ทั้งนี้ จะใช้เป็นข้อมูลทางสถิติเท่านั้น 4. คุกกี้ประเภทการโฆษณา (Adsvertisment Cookies): คุกกี้ประเภทนี้จะใช้ในการจดจำการเข้าหน้าเว็บไซต์ จุดเยี่ยมชม และจุดสนใจของท่าน โดยข้อมูลที่ได้นี้จะนำไปประกอบการพัฒนาหน้าเว็บไซต์ และนโยบายทางการตลาดที่เหมาะสมกับความต้องการของท่านต่อไป ท่านสามารถปฏิเสธ ยอมรับ หรือเอาคุกกี้ออกจากเว็บไซต์ในเวลาใดๆ ก็ได้ โดยการเปิดใช้งานหรือเข้าไปในการตั้งบราวเซอร์ (Browser) ของท่าน การใช้และการเปิดเผยข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคลได้ที่คุณให้ไว้โดยสมัครใจ : หากคุณให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบุตัวบุคคลนั้นแก่เรา เช่น ชื่อ ที่อยู่ไปรษณีย์ ที่อยู่อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ คุณตกลงว่าเราอาจติดต่อคุณผ่านวิธีการต่างๆ เช่น ไปรษณีย์ โทรศัพท์ หรืออีเมลเพื่อให้ข้อมูลที่เราเชื่อว่าคุณอาจสนใจ เว้นแต่คุณจะเลือกไม่ใช้บริการนี้โดยติดต่อเราตามที่ระบุไว้ด้านล่าง ยกเว้นตามที่ระบุไว้ในส่วน "การโอนการควบคุม" บนเว็บไซต์ Cosmacare Clinic จะไม่ขายหรือให้เช่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ การใช้และการเปิดเผยข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ : เว็บไซต์ Cosmacare Clinic จะไม่ปฏิบัติต่อข้อมูลใด ๆ ที่คุณให้ไว้ซึ่งไม่สามารถระบุตัวตนได้เป็นความลับ เช่น คำถาม ข้อคิดเห็น ความคิด หรือข้อเสนอแนะ คุณควรทราบว่า Cosmacare Clinic มีอิสระที่จะเปิดเผยผ่านวิธีการใดๆ และใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ ตามดุลยพินิจของ Cosmacare Clinic แต่เพียงผู้เดียว การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล และมาตรการรักษาความปลอดภัย : ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นระยะเวลาเท่าที่จำเป็น เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ที่อธิบายไว้ในนโยบายนี้ หรือภายใต้ข้อบังคับของกฎหมาย หรือเพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู่สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย โดยเมื่อพ้นระยะเวลาดังกล่าวแล้ว เราจะดำเนินการลบ หรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลไม่สามารถระบุตัวตนของท่านได้ตามขั้นตอนการดำเนินการของเราและจะดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยไม่ชักช้า การโอนการควบคุม : สถานการณ์อาจเกิดขึ้นเมื่อเราตัดสินใจที่จะจัดระเบียบใหม่ หรือขายธุรกิจบางส่วนหรือทั้งหมดของเราหรือสายธุรกิจของเรา รวมถึงฐานข้อมูลและเว็บไซต์ข้อมูลของเรา ผ่านการขาย การขายกิจการ การควบรวมกิจการ การได้มา หรือวิธีการอื่น ๆ ในการโอน ในกรณีดังกล่าว ข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถระบุตัวตนอาจถูกแบ่งปัน ขาย โอน ให้เช่า อนุญาต หรือจัดหาหรือจัดหาให้โดยเราหรือในนามของเราแก่บุคคลจริงหรือผู้ที่มีแนวโน้มจะเป็น และเกี่ยวข้องกับธุรกรรมที่ไตร่ตรองไว้ เราจะแจ้งให้คุณทราบเพิ่มเติม ในกรณีดังกล่าว เราจะขอคำรับรองเป็นลายลักษณ์อักษรว่าข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลได้ซึ่งส่งผ่านเว็บไซต์ Cosmacare Clinic จะได้รับการคุ้มครองอย่างเหมาะสม หากท่านมีคำถามเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวบนเว็บไซต์ Cosmacare Clinic ของเรา หรือมีความกังวลใจในนโยบายการใช้งานเว็บไซต์ Cosmacare Clinic ใด ๆ สามารถติดต่อเราได้ที่ อีเมล cosmacare@gmail.com

สอบถามโปรโมชั่นคลิก