สอบถามโปรโมชั่นคลิก
X
สอบถามเกี่ยวกับโปรโมชั่น
Please leave a message and we will contact you back.
First Name *
Last Name *
Phone *
Email *
Services

Your Message

ศัลยกรรม :

ลักยิ้ม

รอยยิ้มที่ประดับด้วย ลักยิ้มเป็นอีกเสน่ห์ที่น่าชวนมอง ปัจจุบันการผ่าตัดทำลักยิ้ม กำลังเป็นที่นิยม ทุกเพศ ทุกวัย

การทำลักยิ้ม ปกติลักยิ้มจะเกิดจากลักษณะของผิวหนังที่ถูกดึงให้บุ๋มลงไป ซึ่งเป็นกล้ามเนื้อที่ทำให้คนไข้ยิ้มออกมา ศัลยกรรมลักยิ้ม เป็นการผ่าตัดโดยการสร้างให้เกิดผังผืดเทียม ยึดระหว่างผิวหนังกับกล้ามเนื้อ เวลายิ้มจะทำให้แก้มบุ๋มลง โดยหลังผ่าตัด จะมีแก้มบุ๋มอยู่ตลอดเวลา 3 เดือนแรก หลังจากนั้น จะบุ๋มเฉพาะเวลายิ้มเท่านั้น