ภาพ

ก่อนและหลัง

ปากกระจับ - ปากกระจับบน

ปากกระจับ - ปากกระจับบน

ปากกระจับ - ปากกระจับบน

ปากกระจับ - ปากกระจับบน

ปากกระจับ - ปากกระจับบน

ปากกระจับ - ปากกระจับบน Lip Graft

ปากกระจับ - ปากกระจับบน ล่าง Lip Graft

ปากกระจับ - ปากกระจับบน Lip Graft

ปากกระจับ

ปากกระจับ - ปากกระจับบน Lip Graft

ปากกระจับ - ปากกระจับบน Lip Graft

ปากกระจับ - ปากกระจับบน ล่าง Lip Graft

ปากกระจับ - ปากกระจับบน Lip Graft

ปากกระจับ - ปากกระจับบน Lip Graft

ปากกระจับ - ปากกระจับบน Lip Graft

ปากกระจับ - ปาก...

ปากกระจับ - ปาก...

ปากกระจับ - ปาก...

ปากกระจับ - ปาก...

ปากกระจับ - ปาก...

ปากกระจับ - ปาก...

ปากกระจับ - ปาก...

ปากกระจับ - ปาก...

ปากกระจับ

ปากกระจับ - ปาก...

ปากกระจับ - ปาก...

ปากกระจับ - ปาก...

ปากกระจับ - ปาก...

ปากกระจับ - ปาก...

ปากกระจับ - ปาก...

สอบถามโปรโมชั่นคลิก