ภาพ

ก่อนและหลัง

ดูดไขมัน - หน้าท้อง

ดูดไขมัน - หน้าท้อง

ดูดไขมัน - หน้าท้อง

ดูดไขมัน - หน้าท้อง

ดูดไขมัน - หน้าท้อง

ดูดไขมัน - หน้าท้อง

ดูดไขมัน - ต้นขา

ดูดไขมัน - หน้าท้อง

ดูดไขมัน - เหนียง

ดูดไขมัน - ต้นขา

ดูดไขมัน - ต้นขา

ดูดไขมัน - ต้นขา

ดูดไขมัน - หน้าท้อง

ดูดไขมัน - ต้นขา

ดูดไขมัน - ต้นแขน

ดูดไขมัน - ต้นแขน

ดูดไขมัน - แบบที่ 2

ดูดไขมัน - หน้าท้อง ต้นแขน

ดูดไขมัน - หน้า...

ดูดไขมัน - หน้า...

ดูดไขมัน - หน้า...

ดูดไขมัน - หน้า...

ดูดไขมัน - หน้า...

ดูดไขมัน - หน้า...

ดูดไขมัน - ต้นข...

ดูดไขมัน - หน้า...

ดูดไขมัน - เหนี...

ดูดไขมัน - ต้นข...

ดูดไขมัน - ต้นข...

ดูดไขมัน - ต้นข...

ดูดไขมัน - หน้า...

ดูดไขมัน - ต้นข...

ดูดไขมัน - ต้นแ...

ดูดไขมัน - ต้นแ...

ดูดไขมัน - แบบท...

ดูดไขมัน - หน้า...

สอบถามโปรโมชั่นคลิก