สอบถามโปรโมชั่นคลิก
X
สอบถามเกี่ยวกับโปรโมชั่น
Please leave a message and we will contact you back.
#exception_error { background: #ddd; font-size: 1em; font-family:sans-serif; text-align: left; color: #333333; } #exception_error h1, #exception_error h2 { margin: 0; padding: 1em; font-size: 1em; font-weight: normal; background: #911911; color: #FFFFFF; } #exception_error h1 a, #exception_error h2 a { color: #FFFFFF; } #exception_error h2 { background: #666666; } #exception_error h3 { margin: 0; padding: 0.4em 0 0; font-size: 1em; font-weight: normal; } #exception_error p { margin: 0; padding: 0.2em 0; } #exception_error a { color: #1b323b; } #exception_error pre { overflow: auto; white-space: pre-wrap; } #exception_error table { width: 100%; display: block; margin: 0 0 0.4em; padding: 0; border-collapse: collapse; background: #fff; } #exception_error table td { border: solid 1px #ddd; text-align: left; vertical-align: top; padding: 0.4em; } #exception_error div.content { padding: 0.4em 1em 1em; overflow: hidden; } #exception_error pre.source { margin: 0 0 1em; padding: 0.4em; background: #fff; border: dotted 1px #b7c680; line-height: 1.2em; } #exception_error pre.source span.line { display: block; } #exception_error pre.source span.highlight { background: #f0eb96; } #exception_error pre.source span.line span.number { color: #666; } #exception_error ol.trace { display: block; margin: 0 0 0 2em; padding: 0; list-style: decimal; } #exception_error ol.trace li { margin: 0; padding: 0; } .js .collapsed { display: none; }

ErrorException [ Notice ]: Undefined variable: csrf

FCPATH/public/themes/cosmacare/front/templates/news/news_detail_view.php [ 518 ]

513 <div class="col-xs-12 col-sm-12 col-md-4 col-lg-4 mb" style="min-width: 600px;width: 600px;min-height: 150px;margin: 100px auto;background: #f3f3f3;position: relative;z-index: 103;padding: 15px 35px;border-radius: 5px;box-shadow: 0 2px 5px #000;">
514   <a href='' class='close' style="float: right;color: red;font-size: 25px;font-weight: 600;">X</a>
515    <div class="topic">สอบถามเกี่ยวกับโปรโมชั่น</div>
516    <div class="topic2">Please leave a message and we will contact you back.</div>
517     <form action="" method="post" accept-charset="UTF-8">
518      <input type="hidden" name="<?php echo $csrf['name']; ?>" value="<?php echo $csrf['hash'];?>" />
519      <div class="col-xs-12 col-sm-12 col-md-6 col-lg-6" style="padding-bottom: 15px;">
520        <div class="Qinput"> First Name <span style="color:red;">*</span> <br> <input style="width: 100%;" type="text" name="name" required></div>
521      </div>
522      <div class="col-xs-12 col-sm-12 col-md-6 col-lg-6" style="padding-bottom: 15px;">
523       <div class="Qinput"> Last Name <span style="color:red;">*</span> <br> <input style="width: 100%;" type="text" name="lastname" required></div>
 1. FCPATH/public/themes/cosmacare/front/templates/news/news_detail_view.php [ 518 ] » MY_Exceptions::error_handler(arguments)

 2. APPPATH/third_party/MX/Loader.php [ 315 ] » include(arguments)

 3. APPPATH/core/MY_Loader.php [ 110 ] » MX_Loader->_ci_load(arguments)

 4. APPPATH/core/MY_Controller.php [ 330 ] » MY_Loader->view(arguments)

 5. FCPATH/modules/news/controllers/news.php [ 201 ] » MY_Controller->generate_page(arguments)

 6. FCPATH/modules/news/controllers/news.php [ 42 ] » news->detail(arguments)

 7. FCPATH/system/core/CodeIgniter.php [ 325 ] » news->_remap(arguments)

 8. FCPATH/index.php [ 222 ] » require_once(arguments)

Environment

" value="

ErrorException [ Notice ]: Undefined variable: csrf

FCPATH/public/themes/cosmacare/front/templates/news/news_detail_view.php [ 518 ]

513 <div class="col-xs-12 col-sm-12 col-md-4 col-lg-4 mb" style="min-width: 600px;width: 600px;min-height: 150px;margin: 100px auto;background: #f3f3f3;position: relative;z-index: 103;padding: 15px 35px;border-radius: 5px;box-shadow: 0 2px 5px #000;">
514   <a href='' class='close' style="float: right;color: red;font-size: 25px;font-weight: 600;">X</a>
515    <div class="topic">สอบถามเกี่ยวกับโปรโมชั่น</div>
516    <div class="topic2">Please leave a message and we will contact you back.</div>
517     <form action="" method="post" accept-charset="UTF-8">
518      <input type="hidden" name="<?php echo $csrf['name']; ?>" value="<?php echo $csrf['hash'];?>" />
519      <div class="col-xs-12 col-sm-12 col-md-6 col-lg-6" style="padding-bottom: 15px;">
520        <div class="Qinput"> First Name <span style="color:red;">*</span> <br> <input style="width: 100%;" type="text" name="name" required></div>
521      </div>
522      <div class="col-xs-12 col-sm-12 col-md-6 col-lg-6" style="padding-bottom: 15px;">
523       <div class="Qinput"> Last Name <span style="color:red;">*</span> <br> <input style="width: 100%;" type="text" name="lastname" required></div>
 1. FCPATH/public/themes/cosmacare/front/templates/news/news_detail_view.php [ 518 ] » MY_Exceptions::error_handler(arguments)

 2. APPPATH/third_party/MX/Loader.php [ 315 ] » include(arguments)

 3. APPPATH/core/MY_Loader.php [ 110 ] » MX_Loader->_ci_load(arguments)

 4. APPPATH/core/MY_Controller.php [ 330 ] » MY_Loader->view(arguments)

 5. FCPATH/modules/news/controllers/news.php [ 201 ] » MY_Controller->generate_page(arguments)

 6. FCPATH/modules/news/controllers/news.php [ 42 ] » news->detail(arguments)

 7. FCPATH/system/core/CodeIgniter.php [ 325 ] » news->_remap(arguments)

 8. FCPATH/index.php [ 222 ] » require_once(arguments)

Environment

" />
First Name *
Last Name *
Phone *
Email *
Services

Your Message

โปรโมชั่น

คอสมาแคร์คลินิก

 

ข้อควรปฏิบัติก่อนรับบริการ ร้อยไหมกรวย ร้อยไหมละลาย ร้อยไหมเงี่ยง
การเตรียมตัวก่อนการรักษาด้วยการร้อยไหมละลาย PDO , Silhuette , Barb Thread
ก่อนเข้ารับการรักษา 1 สัปดาห์ งดรับประทานยาหรืออาหารเสริมที่มีผลต่อการแข็งตัวของเลือด เช่น วิตามินอี, Evening Primrose,Fish Oil และยาแอสไพริน
 
ข้อปฏิบัติหลังการร้อยไหมกรวย ร้อยไหมละลาย ร้อยไหมเงี่ยง
1. ควรงดเลเซอร์และทรีทเมนต์ที่ส้รางความร้อนสูงเช่น RF (Thermalift) และ Fractional Laser ต่างๆเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 1 เดือน
2. ควรหลีกเลี่ยงการนวดหน้าและการทำเลเซอร์ทั่วไป 2 สัปดาห์
3. อาจเกิดรอยช้ำได้บ้างซึ่งจะหายไปได้เองภายใน 1-2 สัปดาห์แนะนำให้ประคบอุ่นในวันรุ่งขึ้นจะทำให้รอยช้ำจางเร็วขึ้น
4. งดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างน้อย 3 วัน
5. รับประทานยาปฏิชีวนะ ลดบวมสม่ำเสมอตามแพทย์สั่ง หากปวดให้ทานยาแก้ปวดได้
6. ผู้รับบริการบางรายอาจมีอาการตุ่มปมไหมยันที่ผิวหนังได้และอาจรู้สึกเสียวไหมตอนล้างหน้า ซึ่งอาการเหล่านี้จะค่อยๆหายไปเองใน 8 สัปดาห์ ไม่ต้องกังวล
7. เนื่องจากเป็นการกระตุ้นการส้รางคอลลาเจนของคนไข้เอง ดังนั้นผลการรักษาจะค่อยๆดีขึ้นและเต็มที่ใน 3 เดือน
8. ผิวอาจเกิดคลื่นหรือเป็นลอนๆได้ในระยะแรก โดยเฉพาะการร้อยไหมกรวยและไหมเงี่ยงแต่จะหายไปเองใน 60 วัน ไม่ต้องกังวล
9. ในช่วงหนึ่งสัปดาห์แรกหลังการร้อยไหมกรวย และไหมเงี่ยง เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้ผลการรักษาลดลง ให้หลีกเลี่ยงการอ้าปากเต็มที่ หรือการยิ้มกว้างๆ และพยายามใส่ซัพพอร์ตในช่วงกลางวันที่มีอิริยาบถต่างๆ