ศัลยกรรม :

ดูดไขมัน

ดูดไขมันส่วนเกิน

กำจัดไขมันส่วนเกินได้ตรงจุด ดูดได้ทุกส่วน แม้ในส่วนที่เข้าถึงยาก แผลเล็ก การดูดไขมัน เป็นวิธีการหนึ่งที่ช่วยให้รูปร่างดูดี และมีสัดส่วนที่เพรียวมากขึ้น การดูดไขมันนอกจากจะช่วยลดสัดส่วนที่ไม่เป็นที่ต้องการแล้วยังช่วยในการสลายไขมันส่วนเกินที่มีอยู่ในร่างกายบริเวณจุดต่างๆ ออกไปได้อย่างตรงจุด

ดูดได้ทุกส่วน                 แผลเล็ก
ใช้เวลาน้อย                  พักฟื้นเร็ว
 ภาพแผลหลังดูดไขมัน